Tekirdağ Şafak Gazetesi

KADİR GECESİ VE BAYRAM GECESİ

KADİR GECESİ VE BAYRAM GECESİ
HASAN TURHAN( [email protected] )
19 Mayıs 2020 - 13:19

Söze rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarken  O na sonsuz hamdü senalar yüce peygamberimize ve ehli beytine de salatü selam olsun 19 Mayıs Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece Kadir Gecesidir Gündüzü de 20 Mayıs Çarşamba günüdür Yüce Peygamberimizin beyanına göre yıl içinde bazı zaman birikimleri ve yeryüzündeki bazı mekanlar kutsaldır(C.Sagir 6/518) Hafta içinde Cuma gününün ve gecesinin çok özel durumu olduğu için haftalık olarak müminin bayramıdır Cuma gecesi ameller Allah’a arz edilir(C.Sagir 10.398) Haftalık bayram olarak değerlendirilmesinin sebebi Cuma gününde yapılacak olan bazı amellere büyük ecir ve mükafatları veriliş sebebidir Her kameri ayın 13 ,14 ve 15 günlerinde yapılan amellere de özel sevaplar verilmektedir Yine haram aylar Recep, Zilkade ,Zilhicce ,Muharrem ve kandiller özellikle Ramazan ayı ve Kadir Gecesi çok önemli kutsal zaman birimleridir Camilerimiz ve mescitlerimizden Mescid-i Aksa Mescid-i Nebevi ve Kabe-i Şerif yeryüzünün en kutsal mekanları olduğunu bizzat yüce peygamber efendimiz hadis-i şerifleri ile beyan etmiştir Mescidde yani camide cemaatle kılınan bir namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha sevaplıdır(Süneni Beyhaki -4998) Yahudilerin zulümü ve işgal altındaki mehzun Mescidi Aksa’da kılınan bir namaz 500 kat daha sevaplıdır Medine’de peygamberimizin kabri yanında M.Nebevide kılınan namaz 10.000 Mekke’de Kabe’de kılınan bir namaz 100.000 kat daha sevaplıdır Ayrıca Mekke’de getirilen bir ramazan ayı orucu 1000 kat daha sevaplıdır(C.Sagir-2150 )Adına Kur’an-ı Kerim’de bir sure indirilen Kadir Gecesi de müslümanlar için çok mübarek çok feyizli bir gecedir Kadir Gecesi 1 yıl içinde olacak bütün işlerin oluşların takdir edildiği gecedir Yani yıllık mukadderat gecesidir Kadir Gecesi yüce rabbimizin sadece Ümmeti Muhammed’e lütfettiği af ve bağış gecesidir 1 ay boyunca oruç tutup geceleri kıyam ederek yani teravih namazı kılarak zikrederek Kur’an okuyarak geçiren nefsine sahip çıkıp haramlardan uzak kalan heva ve heveslerine yenilmeyen müslümanlara fazladan hediye edilen  af ve bağış gecesidir Yüce Peygamberimiz geçmiş kavimlerin çok uzun ömürlü olduğunu içlerinde bazı abit kulların dört beş asır hep ibadet ettiklerini yine Hazreti İsa’dan sonra yaşayan Hazreti Semun’un putperestlerle 1000 ay devamlı olarak savaştığını anlatırken sahabe Ya Resulallah onlar çok uzun bir ömürlü oldukları için yaptıkları ibadetler de amelleri de bizden fazla olacak diye sorarlarken Kadir Suresi inzal olup Kadir Gecesinin bin aydan hayırlı olduğu yani bir ömre bedel olduğu o gece de özel görevli meleklerin Hazreti Cebrail’in ve ayrıca sadece bu gece ile ilgili olarak Kabe i Şerife grubu ile birlikte Ruh ismi verilen meleği önce Haremi Şerif’te ki Kabe’ye indiği oradan da yeryüzüne yayılıp ibadet ve taatte olan müminlere tebrik ettikleri müjdeler sunduğu ve bu olayın fecir vaktine kadar devam et diye Kadir Suresinde beyan edildiği gibi bu olayla Durul Mensur Tefsiri Kebir Kurtibi vb. birçok  tefsirlerde uzun uzadıya anlatılmaktadır Kadir Gecesinin ilki 17. Gecesi son 10 günün tek gecelerinde veya son gece de olabileceği hadislerde belirtilirken Bütün İslam uleması özellikle 27. gecede olacağını ittifakla beyan etmektedir Duhan Suresinde de her işin olayların oluşların bu gece de takdir edildiğini Cenabı Hak bildirdiği için bu kutsal günlerin her anında Müslümanların ve özellikle Türk milletinin başına bela edilen gencecik askerlerimizin şehit edildiği terör belasından kurtulmak için ağlayarak sızlayarak gözyaşı dökerek el açıp Allah’a yalvaralım Küresel kapitalist ve materyalist güçlerin kurduğu bu tuzaktan şanlı ordumuzun emniyet güçlerimizin zaferi ulaşması için terörü yok etmesi için dua edip Allah’a sığınalım Bütün dünyayı kasıp kavuran korana virüsü ve tüm benzeri hastalıklardan kurtulmak için hastalarımıza şifa bulması için dua edelim Gerekli aşıların ilaçların bulunması için araştırma yapan bilim adamlarının başarılı olması için dua edelim Elbette önce gerekli sebeplere sarılacağız önlemleri alacağız araştırma ve incelemeleri insanoğlu yapacaktır Şunu da unutmayalım ki her şeyi yaratan Allah’tır dirilten ve öldüren odur(Kaf-43 )Sadece her şeye gücü yeten Allah’tır Hastalık yapan mikrobu da onun devasını da yaratan Allah’tır Cenabı Hak kendisinin Müslümanların dostu olduğunu nimetler verdiğini ve ne güzel bir yardımcı olduğunu beyan ettiğine göre (Hac- 78) yine mevlamızın ben kullarıma çok yakınım dualarına cevap veririm (Bakara-186) Bana korku ile ümit ederek kalpten gelerek dua edilmesini emrediyor (Araf -55) Yine kibirlenerek Allah’a ibadetten kulluktan uzaklaşanların aşağılanmış olarak cehenneme girecekleri Ancak Allah’a dua edenlerin duasına icabet edeceğini beyan ettiği için (Mümin- 60) Biz de kalpten gelerek hem kendimiz hem kendi geçmişlerimiz ve de bütün dünya müslümanlarının hidayeti için dua etmeyi Cenabı Hak İhtar etmektedir (Nur 31. ayetin sonu) Unutmayalım ki bayram gecesi duaların makbul olduğu gecedir Bayram sabahı da çalışan işçilere hakkının verilmesi gibi bir ay ramazan’ı oruçla ibadetle geçirenlerin af olduğu Allah rızasının kazanıldığı zamandır Hastalık sebebiyle bayram sabahı sabah namazı sonrasında la ilahe illallahi vahdehu la şerike leh hamdele yi 400 defa okuyup ölmüşlerimize hediye edelim Bayram kutlamalarını virüs salgını sebebiyle telefonlarla yapalım kesinlikle sağlık kurallarına ve yasalara uyalım Bütün İslam Aleminin ve Türk dünyamızın Kadir Gecesi ne bayramını kutlar Ramazanın Kadir Gecesinin her türlü bela musibet ve hastalıklardan kurtulmaya vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ederim

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site