Tekirdağ Şafak Gazetesi

KURANI KERİM TARTIŞILAMAZ

KURANI KERİM TARTIŞILAMAZ
HASAN TURHAN( [email protected] )
21 Şubat 2019 - 16:39

Söze rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarken ona sonsuz hamdü senalar Yüce Peygamberimize ve ehli beytine de salatü selam olsun Müşriklerin ve yahudi kabilelerinin Hazreti Muhammed Aleyhisselam’a karşı çıkış sebebi son peygamberin kendi kavminden geleceğine inanıyorlardı böyle çok büyük beklentileri vardı beklentileri gerçekleşmeyince burunlarından Yüce Peygamberimize karşı çıkmışlardı Yahudi alemine orijinal Tevrat’ta Benim ismim belirtilmemiş miydi diye Peygamberimize sorunca Evet ya Rasulallah dediğin doğrudur Tevrat’tan son peygamberin senin olduğu belirtilmektedir cevabını verince O halde ne bekliyorsun sorusuna yahudi alim Ben de Müslüman oldum deyince Peygamberimiz yahudilerden 10 Alim İslamı kabul etseydi tüm yahudiler islamı alacaklardı diye buyurdu İslam’ın ilk döneminde Müşrikler inkârcılar Hazreti Peygambere ve Kur’an-ı Kerim’e karşı çıkarken Bugün de çeşitli sapık fırkalara ayrılan grupların sözcüleri hiç çekinmeden Kuranı Kerim ayetlerini kendi kafayı yapılarına göre anlamlar yükleyerek adeta yeni bir din kurmaya çalışıp müminleri önce şüpheye düşürüp kafalarını karıştırmakta bunalıma düşürmekteler sonra da kendi fikirlerini Telkin etmeye çalışmakta beyin yıkamaya yeni bir din algısı oluşturuyorlar hep kendilerini Üstün akıllı olduklarını ileri sürüp Peygamberimizden sonra gelen sahabe tabiin ve sonrasında gelen içinde bulundukları Asrın alemi müceddidi olan fakih alimleri cahillikle suçlamaktalar Ebu Hanife İ.Şafi A.Hanbel vb yüzlerce Ehli sünnet alimlerinin bilgisizlikle cehaletle suçlanmaktadır lar çok zorluklara zulüm Siyasi ve İdari baskılara Boyun eğme gerek Allah yolunda peygamber yolunda can veren ölümlere dil uzatmak çok büyük bir edepsizliktir geçmiş asırlar içindeki yüzlerce İslam alimi ve mücedditler sadece yurdumuzda değil bütün dünyadaki İslam alimleri tarafından isimleri saygı ile ve takdir ile karşılanan bu alimler Kuranı Kerim ayetlerini Tek tek incelemişler ayetlerdeki incelikleri ve hikmetleri mensuh ve müteşabih ayetleri yazdıkları eserlerle sonra gelenlere aktarmışlardır Unutmayalım ki Kuranı Kerim vahiy yoluyla Peygamberimize 23 yıla yakın bir sürede peyderpey der gelerek oluşan olaylara geçmiş kavimlere ait bilgiler Hazreti Cebrail vasıtasıyla gelmiştir Vahyin kendine has özellikleri vardır bir gün Peygamberimiz deve üzerindeyken vahiy gelince de ve Vahyin azametine dayanamayarak çökmek zorunda kalmıştır Peygamberimiz gelen ayetlerle hep bilgiler sunmuş sahabeye adeta ezberletmiştir hal böyleyken Peygamberimize Vahyin gelince oluşan aylık sebebiyle anlık fiziki değişim sebebiyle Peygamberimize Sara nöbeti geliyordu demek seviyesizlik tir edepsizliktir gelen vahiyler peygamberimiz tarafından ezberlenir vahiy katiplerine yazdırılıyordu sahabe bu ayetleri sebebi Nuzül sebepleri ile ezberliyordu I.Mesud tefsirciyim deyip peygamber tevrat’tan aldığı bilgileri kendi yorumu ile yazdırıyordu Ben Kuran’ı Kerim’i inceledim onda hiçbir şey yok diyen İlahiyatçı hocanın Mekkeli müşriklerden farkı ne Müşrikler de Hz Muhammed’e gelen vahiyleri bilen bir kişiden alıp yazdırıyordu dediklerinde Kuranı Kerim Onlara söyle cevap veriyordu Nispet edilen kişinin dilinin yabancı olduğu Farsça olduğunu beyan ediyor devamlı Cenabı Hak Kuranı Kerimi ilme dayalı Hidayet ve rahmet üzere fasıl fasıl müminlere açıkladık Nahl 59 ve Araf 52 ayetleri niçin görmezden gelip Müslümanlardan gizliyorlar yine Kuranı Kerim inkârcı iftiracılara karşı şöyle ihtarda bulunuyor Ey Muhammed sen bundan önce kitap okuyordum sağ elinle de yazamıyordun Ankebut 48 o peygamber ki kendinden gelen vahiyleri bir laf söz kelime katmış olsaydı rasulün kalp damarlarını keserdik de hiç kimse de onu Peygamberi elimizden kurtaramazdı Hakka suresi 44 ayet Ayeti kerimeler bu kadar açık ve net anlaşılır olup hiçbir tevile tefsire bile gerek yokken Yüce Peygamberimize iftira edenlerin urumunu iğne Kuranı Kerim rasulün ve müminlerin yolundan ayrılanları cehenneme atarız Nisa 115 buyurarak önemli bir İhtar da bulunuyor yine Cin Suresi 17 ayetinde Rabbimizin zikrinden Kuranı Kerim’den yüz çevireni yükselen azaba sokarız diye Buyurulurken bu ayetleri görmezden gelmek mümkürlük değil de nedir ayetler hakkında birçok konularda Herkes kendi kafasına göre yorum yaparak tartışanları Kuranı Kerim şu uyarıyı yapıyor ayetlerimiz hakkında tartışıp Duranlar kendileri için kaçacak bir yerler olmadığını bilsin Şura 35 ayetlerimizi aciz bırakmak geçersiz kılmak için uğraşanlar tartışanlar işte onlar cehennem ashalarıdır Hac 51 Peygamberimiz de Kıyamet öncesinde zenginleşecek siniz ancak alimlerin Kuran’ı kendi görüşlerine göre tecil etmelerinden tartışmalarından korkuyorum diye beyanda bulunmuştur yine Rabbimiz de şöyle buyuruyor Rabb’imin ayetlerini sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur en iyi işitip bilen odur Enam 115 Cenabı Hak cümlemizi sıratı müstakimden ayırmasın imanla yaşamayı imanla ölmeyi nasip etsin her türlü sapık alimlerden korusun Amin

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site