Tekirdağ Şafak Gazetesi

Nazım imar planı değişikliği hakkında kamuoyunu bilgilendirme

Nazım imar planı değişikliği hakkında kamuoyunu bilgilendirme
30 Ağustos 2021 - 15:58

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

İLANEN DUYURU

Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Muhittin (Zafer) Mahallesinde bulunan,  Başkanlık Makamı’nın 13 Nisan 2020 tarih ve 37795 sayılı Başkanlık Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen, 175 hektarlık alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 16 Kasım 2020 tarih ve 113689 sayılı Başkanlık Oluru ile onaylanmış 12 Nisan 2021 tarih ve 46269 sayılı Başkanlık Olur’u ile kesinleşmiştir. 775 sayılı Kanunun 5, 7 ve 19’uncu Maddeleri kapsamında adı geçen planlama alanına ilişkin geri dönüş ve imar uygulama işlemleri, 3194 sayılı Kanunun 18’inci Maddesine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu alana ait parselasyon planları, 21 Ağustos 2021 tarih ve 104269  sayılı Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup, Çorlu Belediye Başkanlığı kat koridorunda 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

İlanen duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/840564/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/nazim-imar-plani-degisikligi-hakkinda-kamuoyunu-bilgilendirme

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site