Tekirdağ Şafak Gazetesi

PEYGAMBERLER İNSANLARI HAK YOLA DAVET ETMİŞLERDİR

PEYGAMBERLER İNSANLARI HAK YOLA DAVET ETMİŞLERDİR
HASAN TURHAN( [email protected] )
24 Ekim 2019 - 13:06

Söze rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile başlarken ona sonsuz hamdü senalar Yüce Peygamberimize ve Ehlibeytinede  Salat ü Selam olsun Genel olarak peygamberlerin geliş dönemleri insanların toplum olarak sapıttıkları gaflete daldıkları insani değerlerini terkedip adaletin doğruluğun ilmin güzel ahlakın terk edildiği dönemlerdir peygamberler insanlara hak yolu yani doğruyu güzeli iyiliği göstermek amacıyla gelmiş olmalarına rağmen geçmiş kavimler kendi zaafları alışkanlıkları kibirleri sebebiyle hep peygambere karşı çıkmışlar gerçekten de akıldışı savunmalarda bulunmuşlardır sapıtan bu toplumlara inanç yönünden putperestliğe kadar seviyesiz alçaklaşan bu toplumlara Yüce Rabbimiz vahiy yoluyla peygamberler vasıtasıyla uyarıda bulunmuştur Nitekim Maide suresinin 104 ayetinde şöyle buyurulmuştur onlara geliniz Allah’ın indirdiği kitabı ve peygambere uyun dendiğinde onlar atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler ayette görüldüğü gibi peygamberlerin davetine olumsuz tepki gösteren çapkınlara Cenabı Hak ya atalarınız kara cahil dalâlette kalmış doğruyu bulamayanlar ise diye çok güzel uyarıcı bir cevap vererek hakkın doğrunun batılın belirlenmesi konusunda Hayat programının belirlenmesinde peygamber örnekliginde  anlayalım uygulayalım dendiği zaman o akılsız toplumlar biz atalarımızı hangi yol üzerinde bulmuş Sak o bize yeter derler Halbuki hakkın doğrunun Hidayet’in kaynağı Ataların yolu yaşam tarzı değil vahiydir doğrunun ölçüsü kitap ve sünnettir Kuranı Kerim’de bariz bir şekilde Hak geldi batıl yok oldu diye buyurarak geçmiş kavimlerde ki taklitçiliği hiç düşünmeden inceleme araştırma yapmadan bir şeye körü körüne bağlanmaya birçok ayette düşünmez misiniz akıl etmez misiniz diyerek uyarıda bulunmaktadır Rabbimiz olayları kitap ve Sünnet ışığında değerlendirmemizi istemektedir uyanlar Doğru yol üzerindedir vahiy e uymayanlar kimden intikal ederse etsin batıl yoldadır Bu sebeple bir şeye tabi olma konusunda eskilik yenilik veya Atalar yok olup olmaması önemli değil önemli olan Allah’ın hükmüne uygun olup olmamasıdır kutsal kitabımız Kuranı Kerim Maide suresinin 105 ayetinde Ey iman edenler siz kendinize bakınız Siz hak yoldasınız Hidayet üzerindeyseniz kimse size zarar veremez hepinizin dönüşü Allah’adır işlemekte olduklarınızı size haber verecektir diye buyurulmaktadır görülüyor ki ayeti kerime öncelikle bireyin doğruluk üzere olmasını inandığı gibi yapmasını Vahyin bildirdiği haramları haram bilip sakınmayı helalleride helal kabul ederek sıratı mustakim yaşam olarak yaşamayı emrediyor Eğer ferd dosdoğru güvenilir itaatkar sevecen olursa toplumda huzur içinde olacak böyle topluma ilahi rahmet ve bereket ulaşacaktır ok fertler Haktan hukuktan uzaklaşırsa kanun tanımaz Asi İsyankar çıkarcı ahlaksız olursa böyle kişilerin olduğu toplumda Huzursuz olacak Anarşi İsyan toplumda fazla görülmüş olacaktır Sahabe’den ilk müfessiri lerden I.Mesuda bu ayet sorulduğunda bu ayet Kıyamet öncesi oluşacak toplumsal huzursuzluklar da Müslümanların Nasıl davranması gerektiğini Red olunacak bile olsa doğruyu söyleyin ondan sonra kendinize bakınız diye tavsiyede bulunur El Sağlebe El Huşeni rivayet ediyor toplumda her birey kendi görüşünü beğenirse cimrilik heva ve heveslerine dünya düşkünlüğü hakim olursa birbirinize iyiliği emreden kötülükten sakındır ın bu da olmazsa kendinize bakınız umuma ait işlerden sakının öyle zaman gelecek ki sabretmek elde avuçta Ateş tutmak gibi olacak o günlerde hayırlı Salih amellerde bulunan Müminler 50 sahabenin Ecrin’e Nail olacaktır hak yoldan çıkanlar kıyamet gününde Allah’ın huzurunda fert olarak hesap vereceklerdir atalarımızın dediği gibi bu dünya Etme bulma dünyasıdır Yani dünyada güzel davrananlar karşılığını cennette huzurlu dertsiz tasasız bir yaşamla karşılanacak dalalete düşüp helal-haram kanun tanımayan Her şey bu dünyada kalır bir dahası yok diyen sapkınlar da mahşer günü Binbir pişmanlık duyacaklar geri dönmeyi tekrar dünyaya gelmeyi isteyecekler dünyanın iki mislini bile fidye verecekler Maide 36 Ama bu çırpınış ların hiç bir faydası olmayacak hak ettikleri cezayı da cehennemde çekeceklerdir Cenabı Hak cümlemize sıratı müstakimuzre imanla yaşamayı imanla ölmeyi nasip etsin amin

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site