Tekirdağ Şafak Gazetesi

RAHMET VE BAĞIŞLANMA GÜNLERİ

RAHMET VE BAĞIŞLANMA GÜNLERİ
HASAN TURHAN( [email protected] )
14 Mart 2019 - 14:30

Söze rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarken ona sonsuz hamdü senalar Yüce Peygamberimize ve Ehlibeytinede salatu selam olsun günler geçiyor derken yıllarında ne kadar hızlı geçtiği aşıkar yine kandiller geçti dediğimiz Üç aylara kavuşmuş bulunuyoruz üç aylardan haram olan Recep ayının ilk on günü içindeyiz önceki Sohbetimiz de ifade ettiğimiz gibi Haram aylarda yapılan Salih amellerin ibadetlerin manevi getirisi diğer aylara göre de çok daha sevaplı olduğunu Yüce Peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz Recep ayı Cenabı Hakk’ın Kuranı Kerim’de haram olarak isimlendirdiği 4 aydan biridir Tevbe 36 Recep ayı rahmet cömertlik Bereket anlamlarını ifade etmektedir Recep cennetteki bir Irmağı’nda adıdır ilahi rahmetin ve bereketin çok güçlü olduğu bu Kutsi günlerden faydan alabilmek için önce kendi nefsimizi muhasebe ederek durum değerlendirmesi yapmalıyız toplum olarak dünyalık ihtiyaçlarımızı karşılamak için herkes kendi gücüne ve kabiliyetine göre çalışıp çabalamak da zor hayat şartları ile mücadele etmektedir Cenabı Hak da Kanuni ilahisi gereği her kula rızkını takdir etmektedir kafilede ateiste de Mümine de çalışmalarının emeğinin karşılığını vermektedir zaten Cenabı Hak hiç bir kulun emeğini karşılıksız bırakmamaktadır Dünya düşkünlerine mükafatları nın dünyada tastamam verileceğini ama ahirette için hiçbir müjdesi mükafatı olmayacağını beyan ederken ahiret hayatı için çalışanların emeklerinin karşılığını Kuranı Kerim Allah tarafından verileceğini vurguluyor Şura 20 ahireti Allah’ı Kulu dünyadayken unutanların da ahirette unutulup mağfirete bağışa kavuşamayacağını da beyan edilmektedir ecde 14 Taha 126 özellikle İçinde bulunduğumuz hürmete layık saygınlığı olan Recep ayında farz ibadetlerin dışında Nafile olarak Peygamberimizin belirttiği namazları boş vakitlerde kılalım 30 rekat olan bu namaz üçe bölünüp 10’ar gün içinde 10’ar rekat kılınır namazı bizzat Hazreti Cabir’in Peygamberimize haber verdiği gibi münafıkların bu namazı kılınmayacak larını da beyan etmiştir bu namazın her rekatında Fatiha’dan sonra 3 defa Kafirun Suresi (kulya eyyühel kafirun) 3 defa İhlas Suresi okunur Recep ayı içinde bu namazı kılanın günahlarının bağışlanacağı derecesinin bir kart artacağı mukarrep lerden olacağı 1 milyon rekat namazın sevabına Nail olacağı cehennemden Berat Fermanı yazılacağı müjdeleri ne duyan Ravi Selman ağlayarak şükür secdesine kapanmıştır G. Talib’in Mevsim Salih amellere daha çok ilgi gösterme ve amel etme zamanıdır Unutmayalım ki Salih ameller işleyen kendi lehine kendi faydası için işlemiştir kötülük işleyen de kendi aleyhine işlemiştir Casiye 15 ibadet edeceğiz de ne olacak Allah affeder boş ver demek akılsızlık tır Cenabı Hak bana kulluk ediniz Doğru yol budur Yasin 61 Allah’a itaat edenlere a bitlere kanitlere büyük mağfiret ve çok büyük Ecir var Ahzap 36 bu ayetten anlaşıldığı gibi yaşarken dengeyi sağlayan dünya için çalıştığımız gibi Allah’a ibadetle de mükellefiz de ki ameller ediniz yaptığınız amelleriniz Allah’a ve Resul’üne ve de Mümin nerede gösterilecek kıyamet günü görülen alemi de görülmeyen alemi de bilenin Allah’ın huzurunda toplanacak sınız tövbe 105 Salih amellerimiz olmazsa Allah’ın ve Resul’ünün müminlerin in yüzüne nasıl bakarız amel defterimiz hep suçlarla günahlarla itaatsizlik ile isyanla dolarsa Allah’tan Hangi yüzle af dinleyeceğiz resulullahtan nasıl şefaat dileriz kıyamet gününü düşünerek ibadetlerimizi yapalım şehrullah diye anılan Recep ayında zikir imizi dilimizden düşürmeyelim özel zikirleri söyleyelim hiç olmazsa birer tesbih İhlas suresini okuyalım 20 21 22 mart günleri hem eyyamı beyz beyazlanma günleri hem de çarşamba perşembe ve cuma günü haram ayın çok feyizli günleridir bu üç günü Ardarda oruçlu geçirmek ömrü oruçlu geçirmek gibi olacağını Hz Ali rivayet ediyor M. Aliye 1035 İbni Ömer rivayetinde günahların bağışlanacağı nı oğduğu gibi günahsız olacağını müjdeleyen mektedir Beyhaki 3588 Heysemi 5207 İbni Abbas rivayetinde cehennemden Kurtuluş beratının yazılacağı beyan ediliyor Cenabı Hak manevi özelliği olan Recep ayının faziletleri ne ermeyi her türlü haramlardan uzak kalıp ibadet ve taatla geçirmeyi nasip etsin amin…

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site