Tekirdağ Şafak Gazetesi

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KPSS’SİZ 122 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KPSS’SİZ 122 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR
01 Eylül 2020 - 15:19

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere hastane hizmetlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

Toplamda 122 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verilirken başvuruların dün başladığına ve 4 gün boyunca başvuruların devam edeceğine yer verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak işçi alımında başvuru detaylarına şu şekilde yer verildi:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olup, 36 yaşından gün almamış olmak.

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

Hastane Hizmetlisi Alımı

*Bu hizmet türünde istihdam edilecek personel için ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

*Hasta bakımı ve temizliği işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

*Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Güvenlik Görevlisi Alımı

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak

Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak (Silahlı/Silahsız)

En az önlisans mezunu olmak.

Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Güvenlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacaklar adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını İŞKUr üzerinden yapması gerekmektedir:

esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI kısmına tıklayın.

Son olarak iş arama sayfasında İŞYERİ TÜRÜ kısmına KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

ADİL İBİŞ

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site