Tekirdağ Şafak Gazetesi

Yeni Vergi Taslağı Neleri Kapsıyor

Yeni Vergi Taslağı Neleri Kapsıyor
Hüseyin Bilgin( [email protected] )
28 Ekim 2019 - 12:51

 

TBMM’ nin mesaisi bir hayli yoğun. Önce yargı ile ilgili şimdi de vergi ile ilgili değişiklikler üzerine çalışmalar yapılacak. TBMM’ye sunulacak “Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı” neleri kapsıyor bugünkü yazımızda bunu ele alacağız.

Gelir Vergisi Kanununa Yönelik Yapılan Düzenlemeler

Taslağa göre en önemli değişiklik gelir vergisi oranlarının değişmesidir. Herkes tarafından arzu edilen az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Yapılan değişiklik gelir vergisinde adaleti sağlamaya dönük önemli bir adım atılmış gibi görünüyor. Vergileme dilimleri, yüzde 15-20-27-35- 39-43 ve 45 olmak üzere 7’ye yükseltiliyor. Ayrıca yıllık 500 bin TL ve üzeri ücret geliri elde edenler yıllık beyanname verecek.

Serbest Meslek Kazancı İstisnası Değiştirilecek

Gelir Vergisi Kanunu 18. maddede, yazar, ressam gibi sanatçılar, yazılımcılar ile mucitlerin buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yeni düzenleme ile bu istisnaya gelir sınırı getiriliyor. Bu kapsamda elde edilen gelirler yıllık 500 bin TL’yi aştığında istisna dışına çıkacak ve gelir vergisi ödenecek. 500 bin ve üzeri, taslakta yüzde 35 vergi dilimine denk geliyor.

Döviz Cinsinden Menkul Gelirleri İle Döviz Mevduat Faizi Gelirlerinin Vergisi Yükseltilecek

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranının %20’ye kadar artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki veren bir düzenleme taslağa konuldu.

İşverenlere Personel Taşıma İçin Destek

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri Gelir Vergisi Kanunu 23/1-10 maddesine göre ücret istisnasıdır. Ayrıca yeni vergi taslağına göre aynı maddeye parantez bir hüküm eklenerek, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli olarak 10 TL’ye kadar ödemeler stopaj yapılmadan verilebilecek. Ödemeler, toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçların verilmesi şartına bağlı olacak.

Sporcuların Vergisi Yükselecek

Sporcuların aldıkları ödemeler hizmet erbabının aldığı ücretlerden farklı vergilendiriliyordu. Yani aldıkları ücretler üzerinden farklı vergi oranları uygulanmaktaydı. En üst liglerde sporculuk faaliyet yapan biri aldığı ücret üzerinden işveren tarafından %15 Gelir Vergisi Stopajı yapılmaktaydı. Şimdi ise yeni taslağa göre en üst liglerdeki sporcular için %15 olan oran %20’ye yükseltilecek. Ayrıca yıllık geliri 500 bin TL’yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek.

Ayrıca spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler Gelir Vergisi Kanunu 29/4 maddesi gereği vergiden istisnaydı. Taslağa göre bu istisna kalkmış görünüyor. Yani artık hakemlere ödenen ücretler üzerinden vergi alınacaktır.

Düzgün Mükellefe 5 Puan Vergi İndirimi Kolaylaştırılacak

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.

Kurumlar Vergisi Kanununa Yönelik Yapılan Düzenlemeler

Önceki dönemde kurumlar vergisi oranı %20 iken yapılan geçici bir düzenleme ile 2018-2019-2020 için kurumlar vergisinin % 22 olması öngörülmüştü. Ancak taslak vergi değişikliğine göre 2020 yılı itibarıyla kurumlar vergisi %20 uygulanacak. 2021 yılı itibarıyla kurumlar vergisi oranı %18’ e çekiliyor. Yani bir vergi indirimi söz konusu. Bu da mükellefler için iyi haber diyebiliriz.

Finansal kurumlar için bu durum farklılık arz etmektedir. Sadece 2020 yılı için %20 uygulanacak olan kurumlar vergisi, 2021 sonrası ise % 22 olarak kalıcı hale getirilecek. Finansal kurumlar; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları olarak sıralayabiliriz.

İki Yeni Vergi Geliyor!

1- Dijital Hizmet Vergisi

Uluslararası teknoloji şirketlerine Dijital Hizmet Vergisi ile vergi uygulanacaktır. Şirketler, internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlarla parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek.

Söz konusu Dijital Hizmet Vergisi’nin en çok dijital hizmet sağlayıcısı Apple, Google, Facebook ve Amazon gibi ülkemizde oldukça güçlü olan büyük teknoloji şirketlerini ilgilendiriyor. Paylaşılan bilgilere göre sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler de vergiye tabi olacak.

Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de Dijital Hizmet Vergisi vergisine tabi olacak. Vergi taslağındaki bilgilere göre dijital ortam “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlanıyor.

Ancak Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den aşağıdaysa veya dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon Euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar vergiden muaf olacak. Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak.

2- Değerli Konut Vergisi

Değeri 5 milyon TL’nin üzerindeki konutlar için yeni bir vergi olan “Değerli Konut Vergisi” getirilecek. Değerli konut vergisi oranı % 1 olarak belirlendi. Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Binanın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı ya da yaptıracağı değerleme ile belirlenecek.

Yeni müessese: Yargı Yolundan Vazgeçme

Vergi taslağına göre; Maliye Bakanlığı ile mükellefler arasında çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözümü için yeni bir müessese oluşturulması planlanmaktadır. Buna göre, vergi mahkemesinde istinaf yolu açık alarak ve bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olarak mükelleflerce kazanılan davalarda, mükellef “Kanun Yolundan Vazgeçme” aracını kullanarak temyizden vazgeçerse “indirim” yapılacak. Taslakta bu indirimin ne olacağına ilişkin henüz bir belirleme yapılmadı.

Sonuç

Meclis’e sunulması beklenen taslağa göre Gelir Vergisi artıyor, Kurumlar Vergisi düşüyor, iki yeni vergi ve 1 yeni müessese geliyor. Yazımda ele aldığım konular herkesi ilgilendiren önemli olanlarıydı. Kanun maddelerinde yapılan daha fazla değişiklikler de mevcuttur. Taslağın meclisten geçmesiyle her şey daha çok netleşecek.

 

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site